Certificeringen

Onze kwaliteitsbeleid met betrekking tot informatie voor reclamedoeleinden:

De Franse vereniging van farmaceutische ondernemingen LEEM en het CEPS (Franse economische comité voor gezondheidsproducten) hebben in december 2004 voor het eerst een handvest over medisch onderzoek ondertekend, met als doel het verhogen van de kwaliteit van medische informatie die aan gezondheidswerkers wordt verschaft en het aanmoedigen van het juiste gebruik ervan. Dit handvest werd uitgewerkt op basis van kwaliteitsstandaarden voor medisch onderzoek, zoals vastgesteld door de medische branche zelf, om het toepassingsgebied bij het uitvoeren van medisch onderzoek in gezondheidszorginstellingen uit te breiden.

In het kader van de nieuwe onderhandelingen over de kaderovereenkomst tussen LEEM en CEPS van 5 december 2012, kwamen de partijen overeen dat dit handvest nogmaals gereviseerd diende te worden om met name de voorschriften uit de Franse wet “Loi Bertrand” mee te nemen, welke betrekking hebben op reclame-activiteiten.

Op 15 oktober 2014 werd een nieuw handvest ondertekend, waarin het toepassingsgebied van het voorgaande handvest en de verplichtingen van ondernemingen gewijzigd waren. Het gaat om het “Charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments” (handvest over informatie door huis-aan-huisverkoop of marktonderzoek gericht op het aanprijzen van geneesmiddelen), dat u hier kunt inzien.

Laboratoires Bailleul verbindt zich om de principes die in het handvest zijn uiteengezet te respecteren en zich te houden aan de eisen van de certificeringsvoorschriften. Om deze verplichting na te komen, baseert Laboratoires Bailleul zich op een kwaliteitsbeleid voor informatie voor reclamedoeleinden die aansluit op de kwaliteitscultuur van de onderneming en haar in staat stelt om continu in te zetten op kwaliteit.

Sinds 26 juni 2008 is Laboratoires Bailleul gecertificeerd voor activiteiten op het gebied van medisch onderzoek. Dit certificaat is verstrekt door de geaccrediteerde certificeringsinstelling AB Certification, volgens het referentiesysteem voor certificering van de HAS (Franse autoriteit voor gezondheid) in het kader van het handvest voor medisch onderzoek, en conform de Franse wet betreffende ziektekostenverzekering van augustus 2004.