Uzatvorenie partnerstva

UZATVORENIE PARTNERSTVA

Partnerstvom so spoločnosťou Laboratoires Bailleul získate prístup k farmaceutickej spoločnosti pôsobiacej na celom svete, ktorá zdieľa spoločnú víziu a je preslávená flexibilitou a blízkosťou ich tímov, a to tak z hľadiska vývoja, ako aj marketingu.LOGO-BAILLEUL.png

space

space

space

space

Sme pripravení podniknúť odvážne kroky na prevedenie vašich odborných znalostí a know-how do efektívnych riešení, ktoré zaistia lepšiu kvalitu života našich pacientov.

Spoločnosť Laboratoires Bailleul má bohatú históriu obchodných partnerstiev s miestnymi spoločnosťami a s vplyvnými nadnárodnými spoločnosťami na celom svete.

Spolupracujeme s našimi partnermi na definovaní spoločnej vízie globálneho rozvoja.

become-partners.png

NAŠE PRÍSTUPY K PARTNERSTVU

Budujeme flexibilné a dlhodobé partnerstvá, pre ktoré uzatvárame dohody s novovznikajúcimi a zavedenými spoločnosťami, ako aj s partnermi v oblasti farmaceutického vývoja a výskumu liekov.

Sme rodinný podnik, a preto garantujeme stabilitu v našich záväzkoch aj v našich investíciách.

Máme tiež schopnosť byť medzinárodne obratní, pretože sa nachádzame v strategických regiónoch po celom svete.

Tiež sme schopní byť proaktívni na medzinárodnej úrovni, pretože pôsobíme v strategických regiónoch na celom svete. Naším cieľom je podporovať riešenia schopné ponúknuť našim pacientom komplexné terapie prostredníctvom 360-stupňového prístupu, ktorý im umožní zlepšiť kvalitu ich života.

Súčasťami nášho prístupu sú:

SK_IMAGEM 4_1208x538px.jpg

NÁŠ PILIER V PARTNERSTVE

SK_DERMA_GYNEC_1208x538px.jpg

• Konečná fáza vývoja a uvádzania produktov na trh

• Lieky na predpis, voľnopredajné lieky, zdravotnícke prostriedky

Ak je vaša príležitosť na licencovanie alebo rozvoj mimo našej hlavnej oblasti pôsobnosti alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Náš tím pre rozvoj podnikania preskúma vašu dokumentáciu a vyhodnotí vašu príležitosť, aby určil, či má sľubný potenciál na doplnenie nášho súčasného alebo budúceho portfólia.

PREČO SI VYBRAŤ SPOLOČNOSŤ LABORATOIRES BAILLEUL?

SK_QUADRO LAB BAILLEUL_1208x538px.jpg

NAŠA HLAVNÁ PONUKA

space

space

space

space

Spoločnosť Laboratoires Bailleul sa zaviazala investovať do cielených a konkrétnych riešení, ktoré našim pacientom ponúknu účinné terapie.

História vývoja našej obchodnej činnosti je obzvlášť bohatá s priemerom 3 veľkých projektov za rok.

Posledná významná investícia v roku 2017 posilnila našu pozíciu v oblasti dermatológie. Kúpili sme aktíva od spoločnosti Galderma, farmaceutického hráča so špecializáciou na dermatológiu a kľúčového hráča na globálnom trhu, s cieľom posilniť naše portfólio a naše základné odborné znalosti v liečbe atopickej dermatitídy, psoriázy a mykóz. Do nášho produktového portfólia bolo začlenených vyše 100 rozhodnutí o registrácii k produktom Efficort®, Suniderma®, Ionil T®, Tineafin®, Imacort®, Imazol®, Imaduo®, Flucazol®, Itrazol®, Valaciclovir Therica, platných vo vyše 35 krajinách.

NAŠA FILOZOFIA PARTNERSTVA

Naším cieľom je nadviazať s vami vzťah prostredníctvom nášho procesu partnerstva.

Úspešné partnerstvá sa začínajú jasným a transparentným procesom, ktorý nakoniec vedie k rozvoju spoločných cieľov. Každá príležitosť na partnerstvo je pre nás jedinečná. Náš proces partnerstva sa prispôsobuje vašim silným stránkam a tomu, čo hľadáte v spolupráci so spoločnosťou Laboratoires Bailleul. Naším cieľom je vybudovanie vzťahu s vami prostredníctvom nášho procesu partnerstva.

partnership-philosophy.png

VIEME, AKO BYŤ DÔSLEDNÍ PRI HODNOTENÍ A OBJAVOVANÍ NOVÝCH PRÍLEŽITOSTÍ.

Náš proces partnerstva sa začína kontrolou zladenia základných aspektov týkajúcich sa potenciálu vašej spoločnosti a vašich odborných znalostí.

Posudzujeme, do akej miery sú naše vzájomné ciele v súlade s navrhovaným partnerstvom.

Naša diskusia bude podliehať dohode o zachovaní dôvernosti, aby sme lepšie porozumeli cieľom partnerstva a hodnote, ktorú môžu obe zúčastnené strany priniesť.

Náš integrovaný tím odborníkov s vami bude úzko spolupracovať na posúdení dôverných údajov a potenciálu spojeného s príležitosťou.

Náš tím pre rozvoj podnikania sa s vami bude úplne podieľať na skúmaní vzájomne výhodnej štruktúry partnerstva.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak sa chcete stať partnerom, kliknite na nižšie uvedený odkaz a vyplňte kontaktný formulár po stlačení poľa „Rozvoj podnikania“.

Kontaktuj nás

Bailleul v číslach

250

celosvetovo zaregistrovaných liečivých prípravkov

x

56

krajín a 16 dcérskych spoločností

x

100%

rodinná firma