VYPADÁVANIE VLASOV A STRES MÔŽU SÚVISIEŤ

VYPADÁVANIE VLASOV A STRES MÔŽU SÚVISIEŤ

AKO SÚVISÍ VYPADÁVANIE VLASOV A STRES?

Občasná úzkosť a stres sú bežnou súčasťou nášho života. Na rozdiel od úzkosti[i], ktorú možno opísať ako stav mysle spojený s riešením rôznych situácií a životom všeobecne, je stres[ii] fyzickou alebo psychickou reakciou na vonkajšiu príčinu.

V skutočnosti môžu niekedy stres vyvolať bežné každodenné problémy, ako sú problémy v zamestnaní alebo v rodine, zdravotné alebo finančné problémy. Tieto príležitostné stresory sa môžu vyskytnúť jednorazovo alebo na krátky čas alebo sa v našom živote opakujú. Bohužiaľ aj samotné vypadávanie vlasov môže spôsobovať stres, a tak niekedy vyvolať začarovaný kruh.

Medzi psychoemočným stresom a vypadávaním vlasov možno rozlíšiť niekoľko úrovní interakcií:

• akútny alebo chronický stres ako primárny induktor telogénneho efluvia,

• akútny alebo chronický stres ako zhoršujúci faktor poruchy vypadávania vlasov, ktorá je primárne spôsobená endokrinnou, toxickou, metabolickou alebo imunologickou príčinou (napr. androgénna alopécia, alopecia areata),

• stres ako sekundárny problém v reakcii na predchádzajúce vypadávanie vlasov, ktorý môže takisto prispievať k udržaniu alebo zhoršeniu samotného vypadávania vlasov a vyvolať sebaudržujúci začarovaný kruh.

Psychický stres má skutočne hmatateľný vplyv na vypadávanie vlasov, pretože spôsobuje zvýšenie hladiny androgénnych hormónov, čo vedie k uvoľňovaniu rôznych hormónov do krvi (androgénov).[iii] Androgény sú hlavným regulátorom ľudských vlasových folikulov a premieňajú jemné vlasové folikuly, ktoré produkujú malé, prakticky neviditeľné vlasy, na väčšie stredné a terminálne folikuly vytvárajúce väčšie pigmentované vlasy. Androgény môžu tiež inhibovať rast vlasov na hlave a spôsobovať androgénnu alopéciu. Androgény pôsobia vnútri folikulu a menia interakcie mezenchýmových a epiteliálnych buniek, čím menia čas rastu vlasov, veľkosť dermálnej papily a aktivitu buniek dermálnej papily, keratinocytov a melanocytov.[iv]

CYKLUS RASTU VLASOV

Cyklus rastu vlasov zahŕňa tri rôzne fázy: anagénnu, katagénnu a telogénnu.

Rastová fáza sa nazýva anagénna, trvá 3 – 4 týždne a počas nej dochádza k degenerácii keratinocytov. Vlasy prestávajú rásť a oddeľujú sa od základne folikulu. Vlasová cibuľka sa začína rozpadať, čím sa folikul skracuje. V priemere 1 % folikulov sa nachádza v katagénnej fáze.

Prechodná fáza sa nazýva katagénna, trvá 3 – 4 týždne a počas nej dochádza k degenerácii keratinocytov. Vlasy prestávajú rásť a oddeľujú sa od základne folikulu. Vlasová cibuľka sa začína rozpadať, čím sa folikul skracuje. V priemere 1 % folikulov sa nachádza v katagénnej fáze.

Pokojová fáza sa nazýva telogénna, trvá 3 – 4 mesiace. Počas tejto fázy vlasy nerastú, ale zostávajú pripojené k folikulu a prirodzene vypadávajú, a to v dôsledku trenia a kefovania. V tejto fáze sa nachádza približne 10 – 15 % všetkých vlasov. Na konci telogénnej fázy vlasový folikul znovu začne anagénnu fázu, čím sa spustí nový cyklus a začnú sa tvoriť nové vlasy.

Počet životných cyklov vlasov je obmedzený. Odhaduje sa, že človek má počas svojho života približne 25 cyklov.

Niektoré nedávne vedecké štúdie preukázali, že emočný stres mení cyklus vlasov, a to tak, že skracuje anagénnu fázu (rast) a predčasne spúšťa katagénnu fázu (vypadávanie). Emocionálny stres tiež spôsobuje uvoľňovanie cytokínov, ktoré vyvolávajú perifolikulárnu zápalovú reakciu[vi], čo je dôvod, prečo vlasy začínajú vypadávať 4 – 6 mesiacov po stresovej udalosti.

Je dôležité riešiť vypadávanie vlasov v ranej fáze, aby ich bolo možné účinne liečiť. Spoločnosť Laboratoires Bailleul, líder v oblasti liečby vypadávania vlasov, vyvinula kompletný rad produktov, dermatologických prípravkov a výživových doplnkov obohatených o inovatívne účinné látky pre zdravie vlasov.[i] National Institute of Mental Health, Anxiety Disorders, available at: https://www.nim h.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
[ii] National Institute of Mental Health, I’m So Stressed Out! Fact Sheet, available at: - https://www.nimh.nih.gov/health/publications/so-stressed-out-fact-sheet
[iii] Hadshiew I.M. et al., Burden of Hair Loss: Stress and the Underestimated Psychosocial Impact of Telogen Effluvium and Androgenetic Alopecia, Journal of Investigative Dermatology, 2004;123:455-457. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X15309635#bb0030 Last access: June 8th, 2022.
[iv] Randall VA. Androgens and hair growth. Dermatol Ther. 2008 Sep-Oct;21(5):314-28.doi: 10.1111/j.1529-8019.2008.00214.x. PMID: 18844710.
[v] Nikfar S., et al., Hair. In: Encyclopedia of Toxicology, 2014.
[vi] Cheveu, vieillissement et environnement : aspects fondamentaux. D’après la communication du Pr U. Blume-Peytavi. Ann Dermatol Venereol, 2009;136:S20-2.

Bailleul v číslach

250

celosvetovo zaregistrovaných liečivých prípravkov

x

56

krajín a 16 dcérskych spoločností

x

100%

rodinná firma