ΝΟΜΙΚH ΕΙΔΟΠOIΗΣΗ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

H Laboratoires Bailleul International, Ανώνυμη Εταιρεία με κεφάλαιο 110.000,00 CHF, της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Rue de Bourgogne 31 1203 GENEVA – Suisse, και που είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Καντονίου της Γενεύης με αριθμό CH-5-6901- Η CHE-182.074.614 TVA (εφεξής η «Εταιρεία»), είναι ο διαχειριστής του ιστότοπου https://bailleul.com/greece/ (εφεξής ο “Ιστότοπος”). 

Ο Ιστότοπος φιλοξενείται από την εταιρεία EVOK Altern8 SA - Rte des Arsenaux 9 - 1700 Fribourg – Suisse N° IDE : CHE-105.467.972  

H Laboratoires Bailleul International διαχειρίζεται τον Ιστότοπό της δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα, την πληρότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Επιπλέον, λαμβάνει όλα τα εύλογα δυνατά μέτρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιστότοπου. 

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την περιήγηση στον Iστότοπο ή για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση όσον αφορά τον ίδιο τον Iστότοπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις ακόλουθες διευθύνσεις: Laboratoires Bailleul International, Rue de Bourgogne 31 1203 GENEVA – contact@bailleul.com

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο, καθώς και η χρήση του περιεχομένου του, πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτών των γενικών όρων χρήσης. Το γεγονός της πρόσβασης και της περιήγησης στον Ιστότοπο συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των γενικών όρων χρήσης. 

ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι πληροφορίες του Ιστότοπου προορίζονται για χρήση από άτομα ή/και επαγγελματίες υγείας που διαμένουν στην Ελβετία. Άλλες χώρες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο, των οποίων οι κανονισμοί μπορεί να διαφέρουν από τους ελβετικούς κανονισμούς. Συνεπώς, οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες ή να μην συμμορφώνονται με κανονισμούς εκτός Ελβετίας. 

Αυτός ο Ιστότοπος και οι πληροφορίες που περιέχει δεν προορίζονται ούτε εγκρίνονται για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από πολίτες ή κατοίκους των ΗΠΑ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Η πρόσβαση στις εν λόγω σελίδες προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες που έχουν συμπληρώσει προηγουμένως τη φόρμα εγγραφής που απαιτείται για την απόδοση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. 

Ο χρήστης εγγυάται ότι έχει παράσχει ακριβείς πληροφορίες κατά τη διαδικασία εγγραφής. Αναλαμβάνει να ενημερώσει τη Laboratoires Bailleul International, χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως (ταχυδρομείο, φαξ, e-mail), για οποιαδήποτε τροποποίηση των πληροφοριών αυτών. 

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που αποδίδονται σε κάθε χρήστη είναι αυστηρά προσωπικά. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρησή του, καθώς και για την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του. Είναι επίσης υπεύθυνος για οποιοδήποτε αίτημα και γενικότερα για οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να γίνει με χρήση του ονόματος το όνομα χρήστη του ή/και του κωδικού πρόσβασής του. 

Τα δικαιώματα που παρέχονται στον χρήστη και τα σχετικά οφέλη είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου μέσω του ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης θα θεωρείται ότι έχει γίνει από τον εν λόγω χρήστη. Οποιαδήποτε απώλεια, κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης και οι συνέπειες αυτών είναι ευθύνη του εν λόγω χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης συμφωνεί να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τη Laboratoires Bailleul International, ώστε να μπορέσουν να τροποποιήσουν αμέσως τον κωδικό πρόσβασης που αποδόθηκε κατά την εγγραφή. 

Για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, η Laboratoires Bailleul International μπορεί να τροποποιήσει το όνομα χρήστη και/ή τον κωδικό πρόσβασης που έχει αποδοθεί σε κάθε χρήστη κατά την εγγραφή του. 

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥONΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να σας παράσχει απόψεις που εκφράζονται από ειδικούς σε συγκεκριμένο τομέα σε σχέση με το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή αποσπάσματα από άρθρα του Τύπου. Τέτοιες πληροφορίες αφορούν μόνο τον εμπειρογνώμονα του οποίου ζητήθηκε η γνώμη ή τον συγγραφέα του άρθρου και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη της Εταιρείας. 

Ο Ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει πληροφορίες σχετικά με την υγεία, τη φυσική κατάσταση, έναν ιατρικό τομέα ή ιατρικές θεραπείες που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση. Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ιατρική συμβουλή και δημοσιεύονται στον Ιστότοπο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για να κάνετε ιατρική διάγνωση οποιασδήποτε ασθένειας ή σωματικού προβλήματος ή για να συνταγογραφήσετε ή να χρησιμοποιήσετε φάρμακα. Εναπόκειται σε εσάς να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας που είναι επαγγελματίες υγείας και είναι οι μόνοι εξουσιοδοτημένοι να σας παρέχουν συμβουλές προσαρμοσμένες στην ιδιαίτερη κατάστασή σας. 

Ως εκ τούτου, αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο και αποδέχεστε ότι η χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών πραγματοποιείται υπό την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη, έλεγχο και καθοδήγησή σας. 

Τέλος, οι πληροφορίες που περιέχονται και δημοσιεύονται στον Ιστότοπο είναι πιθανό να περιέχουν άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της Εταιρείας που δεν ανακοινώνονται ή δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες ή συγκεκριμένες περιοχές και τα οποία μπορεί να προσφέρονται με διαφορετική επωνυμία και αντικείμενο σε διαφορετικούς κανονισμούς και συνθήκες χρήσης ανάλογα με τη χώρα. Τέτοιες αναφορές δεν υπονοούν ότι η Εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει τέτοια προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες στη χώρα σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στη χώρα σας. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η Εταιρεία μας είναι κάτοχος του ονόματος τομέα https://bailleul.com/greece/. Ο Iστότοπος είναι ένα πνευματικό έργο που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Ιστότοπος στο σύνολό του και καθένα από τα στοιχεία που τον απαρτίζουν (όπως κείμενα, δομή, λογισμικό, κινούμενα σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, εικονογραφήματα, διαγράμματα, λογότυπα, ήχοι, μουσική κ.λπ.) είναι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, η οποία μόνη της είναι εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Κατά συνέπεια, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των νόμων περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας, των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων όλων των χωρών και των διεθνών συμβάσεων, η χρήση του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου, ιδίως με λήψη, αναπαραγωγή, μετάδοση, εκπροσώπευση ή διάδοση, εκτός από την προσωπική και ιδιωτική σας χρήση για μη εμπορικούς σκοπούς, απαγορεύεται αυστηρά. Η παραβίαση αυτών των διατάξεων σας υποβάλλει σε κυρώσεις που προβλέπονται τόσο από τους νόμους περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τον Ποινικό Κώδικα, ιδίως όσον αφορά την προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού και του δικαίου των σημάτων, όσο και από τον Αστικό Κώδικα σε θέματα αστικής ευθύνης. 

Τα εμπορικά σήματα και τα domain names, καθώς και τα σχέδια και τα μοντέλα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων, ονομάτων τομέα, σχεδίων και μοντέλων, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, απαγορεύεται, όπως και η αλλοίωσή τους, εκτός εάν δοθεί εγγράφως έγκριση κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να τροποποιήσει, εν μέρει ή στο σύνολό του, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, το περιεχόμενο του Ιστότοπου, να το διαγράψει ή να αναστείλει προσωρινά τη διάχυση πληροφόρησης μέσω αυτού του. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπου είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. Ωστόσο, η Εταιρεία μας δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες. Η Εταιρεία μας δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το σύνολο ή μέρος του Ιστότοπου. Ειδικότερα, οι πληροφορίες στον Ιστότοπο, που παρέχονται με οποιαδήποτε ιδιότητα, δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ιατρική συμβουλή. Κατά συνέπεια, η επίσκεψη ενοτήτων του Ιστότοπου σε καμία περίπτωση δεν σας απαλλάσσει από τη λήψη συμβουλών ή αναζήτηση γνωμοδότησης από κάποιον επαγγελματία υγείας (γιατρό, παιδίατρο, φαρμακοποιό κ.λπ.). 

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, ανεξάρτητα από την αιτία, την προέλευση, τη φύση ή/και τις συνέπειες, που προκύπτουν από την επίσκεψη και ενημέρωση ή/και τη χρήση του Ιστότοπου. Ειδικότερα, η Εταιρεία μας αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση διακοπής ή αδυναμίας πρόσβασης του Ιστότοπου, εμφάνισης σφαλμάτων, οποιασδήποτε ζημιάς που προκύπτει από δόλιες ενέργειες τρίτων όσον αφορά τον Ιστότοπο (όπως για παράδειγμα παρεισδύσεις). 

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει μέσα που προορίζονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των αρχείων που δημιουργούνται από προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία του Διαδικτύου και εφιστά την προσοχή σας στην ύπαρξη πιθανών κινδύνων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που διέρχονται από αυτό το δίκτυο. 

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Οι σελίδες αυτού του Ιστότοπου ενδέχεται να περιέχουν υπερσύνδεσμους προς άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτοι. Οι υπερσύνδεσμοί μας προς ιστότοπους τρίτων έχουν απλώς σκοπό να διευκολύνουν την πλοήγησή σας. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει το τρέχον ή μελλοντικό περιεχόμενο ιστοτόπων τρίτων προς τους οποίους οδηγούν οι υπερσύνδεσμοι του Ιστότοπου. Η Εταιρεία μας αναφέρεται απλώς σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, αλλά δεν συσχετίζεται με κανέναν τρόπο με το περιεχόμενό τους. 

Κατά συνέπεια, η Εταιρεία μας αρνείται κάθε ευθύνη (ιδίως συντακτική) σχετικά με την πρόσβαση ή/και το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων. Ειδικότερα, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση διανοητικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε μια σελίδα μέσω υπερσυνδέσμου. Η ευθύνη που απορρέει από τυχόν παράνομες, ακατάλληλες ή ελλιπείς πληροφορίες που περιέχονται σε ιστότοπο τρίτων, και ειδικότερα για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση αυτών των πληροφοριών, αποδίδεται αποκλειστικά στον διαχειριστή του εν λόγω ιστότοπου και όχι στην Εταιρεία μας. 

Η δημιουργία υπερσυνδέσμων προς τον Ιστότοπο, εκτός αυτών προς την αρχική του σελίδα, μπορεί να γίνει μόνο με προηγούμενη, γραπτή και ρητή εξουσιοδότηση της Εταιρείας μας, η οποία εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς αποζημίωση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι σελίδες του Ιστότοπου να είναι ένθετες εντός των σελίδων άλλου ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση, ένα μήνυμα πρέπει να ενημερώνει τον επισκέπτη ότι αλλάζει ιστότοπο. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Ιστότοπος δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε μορφή. 


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Αυτές οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται με την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο και θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές χωρίς επιφύλαξη όταν αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευσή τους στο Διαδίκτυο. Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε αυτή την ενότητα τακτικά. 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με τον Ιστότοπο θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δημοκρατίας και του Καντονίου της Γενεύης, με την επιφύλαξη προσφυγής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πρακτορείο δημιουργικής και ψηφιακής επικοινωνίας

 Annecy | Genève

Η BAILLEUL ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

250

Άδειες κυκλοφορίας για φαρμακευτικά προϊόντα (παγκόσμια)

|

56

Χώρες και 16 Θυγατρικές

|

100%

Οικογενειακή επιχείρηση