Διαχωρισμός συσκευασίας

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ BAILLEUL;

Θυμηθείτε να διαχωρίζετε τις συσκευασίες σας.

Η BAILLEUL ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

250

Άδειες κυκλοφορίας για φαρμακευτικά προϊόντα (παγκόσμια)

|

56

Χώρες και 16 Θυγατρικές

|

100%

Οικογενειακή επιχείρηση